Om os

Lidt af Bogbylangeland.dk's historie

Bogbylangeland.dk blev stiftet den 1.Februar 2012 og var fra starten af tænkt som både et turistmål og en aktivitet, hvor rammen skulle være det skønne Lejbøllegaard.

 

Ideen og navnet er inspireret af den globale bevægelse "Bogbyer", som så småt kom til verden sidst i '60erne -  dels for at fremme "Bogen" men også for at fremme turisme, kultur og bosættelse i yderområder.  som Langeland jo netop var.

 

I de få år der er gået, har Bogbylangeland bevist sin berettigelse ved at vokse fra en meget lille bogsamling på nogle ganske få hundrede bøger til at have en unik samling på mere end 15.000 bøger. Alle bøger er doneret til Bogbylangeland.dk - nye som brugte bøger - hvor de ælste bøger er fra 1700 tallet og de nyeste fra 2017.

 

Bogbylangelands salgsbiblotek er i dag fordelt på ca 300 m² i Lejbøllegaards smukke historiske hovedbygning.

Men selve salgsbiblioteket startede i 2011 i "Den Røde Sal"

 

Den røde sal - før og nu.

                                                                Den røde stuel i 2011.                                                                     Den røde stue 2018.

 

I 2013 fik vi mulighed for at indrette en genbrugsbutik i de gamle staldbygninger, hvor der sælges gode marskandiser- og antikvarer samt loppeting, som vi modtager med glæde.

 

Genbrugsbutiken er godt 1.200 m².

 

I 2015 omsattes der ca 15-20 tons genbrug i Bogbylangeland.

 

 

Genbrugsbutikken 2015
Genbrugsbutikken i 2015

 

Bogbylangelands indtægter kommer i dag hovedsageligt fra salg af genbrug og donerede bøger, samt forskellige medlemsordninger og lidt hjemmesidesalg.

 

Det sidste forventer vi meget mere af i fremtiden.

 

Det lille værksted

Det lille værksted.